Adekus | Anton de Kom University of Suriname

Close Window

Master of Science Programma in Petroleum Geologie


.

Petroleumgeologie

Prof. Dr. T. E. Wong
IGSR, 28-Feb-2011

 

Suriname heeft een groot potentieel aan minerale bronnen, zoals olie en minerale grondstoffen. Om deze bronnen op een  verantwoorde manier te exploreren en exploiteren is kennis nodig op een academisch niveau. Bij de huidige snelle ontwikkeling van de technologie moet deze kennis voortdurend geactualiseerd en verder ontwikkeld worden. Het is voor de Surinaamse samenleving van groot belang dat de kennisontwikkeling en kennisdeling ook in Suriname zelf plaats vindt. Daarvoor is een academisch klimaat noodzakelijk, met onderzoeksactiviteiten, maar ook met bachelor en master-opleidingen. De niewe masteropleiding petroleumgeologie sluit aan bij aanwezige expertise in Suriname en bij een van de speerpunten van de studierichting Delfstofproductie. Deze opleiding zal bijdragen aan de versterking van onderwijs en onderzoek binnen de universiteit van Suriname en aan een vergroting van de kennis binnen de (Surinaamse) petroleumindustrie

 

Scope

 

Binnen de petroleumindustrie wordt een masteropleiding inmiddels als een minimumopleidingseis gezien. Een masteropleiding Petroleum Geologie wordt echter in het Caribisch gebied niet aangeboden. De masteropleiding in Petroleum Geologie is een brede interdisciplinaire wetenschappelijke professionele masteropleiding, waarbij de meeste aspecten van petroleumexploratie aan de orde komen. De opleiding besteedt speciale aandacht aan het Suriname-Caribische gebied en aan aspecten van petroleum productie. De opleiding bestaat uit een tweejarig masterprogramma, dat door de studierichting Delfstofproduktie van de Faculteit der Technologische Wetenschappen aan de Anton de Kom Universiteit Suriname op haar locaties in Paramaribo wordt aangeboden als een full time opleiding. De opleiding is in beginsel Engelstalig, maar kan, indien de docenten en alle studenten Nederlandstalig zijn, ook (gedeeltelijk) in het Nederlands worden aangebod

 

Kwaliteit

 

Bij het uitvoeren van het programma voor de masteropleiding Petroleum Geologie is een aantal gerenomeerde internationale wetenschappers betrokken van de Universiteit Utrecht, de Technische Universiteit Delft , de Vrije Universiteit van Amsterdam en TNO. Een groot deel van deze wetenschappers is betrokken of betrokken geweest bij de petroleum industrie in Suriname en elders in de wereld. Ook is een aantal van de docenten betrokken geweest bij de certificaatopleiding petroleum techniek die aan de ADEKUS is verzorgd.

Een aanzienlijk deel van de docenten heeft veel ervaring in het verzorgen van onderwijs en enkele buitenlandse docenten hebben binnen hun eigen instelling onderwijskundige trainingen gevolgd. De faculteit streeft er naar om ook voor de docenten van de Universiteit van Suriname, die aan deze opleiding doceren, didactische training mogelijk te maken.Voor de organisatorische kant van de opleiding heeft de faculteit extra formatie voor ondersteuning van de opleidingscoördinatoren beschikbaar gesteld.

Uiteraard is Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. als lokaal petroleumbedrijf betrokken bij de ontwikkeling van het programma. Staatsolie ondersteunt de opleiding, zowel financieel als inhoudelijk en infrastructureel. Staatsolie stelt data en werkplekken in hun organisatie beschikbaar en enkele gekwalificeerde medewerkers worden gedeeltelijk vrij gemaakt om als counterpart van de bezoekende docent te fungeren..

 

Management

 

De opleidingscoördinatoren zijn

Prof. Dr. T. E. Wong en  E. Poetisi, MSc,

Leysweg 86,

PO Box 9212

Paramaribo

Suriname

Tel 465558 ext 349

Email:  t.wong@uvs.edue.poetisi@uvs.edu

 

Secretaresse van de opleiding is

Lynette Afindoe

Leysweg 86,

PO Box 9212

Paramaribo

Suriname

Tel 465558 ext 349

Fax 495005

 

Email: petroleumgeology@uvs.edu

 

 

Structuur en inhoud

 

De opleiding bestaat uit 1 ½ jaar cursussen (8 cursussen van elk 10 ects en 2 van 5 ects) en eindigt met een half jaar voor de master thesis. Alle onderdelen van de opleiding zijn verplicht. De studenten kiezen zelf een onderwerp voor de master thesis, dat door de opleidingscoördinator moet worden goedgekeurd. Gedurende het vierde semester begeleidt een supervisor de student bij het onderzoek en schrijven van de thesis. Ondanks het feit dat in de beginperiode met buitenlandse docenten wordt gewerkt is dit een geheel eigen, unieke opleiding van de ADEKUS. De te behalen diploma zal dan ook worden verstrekt door deze instelling.

Staatsolie zal twee jaargangen van de opleiding financieren en zend deze eerste keer ongeveer tien van haar geologen hier naar toe. Staatsolie heeft wel als eis gesteld dat de opleiding volgens internationale standaarden geacrediteerd moet worden. Dit zal gebeuren via de NOVA, het onlangs ingestelde acrediteringsbureau van het MINOV.  De NOVA heeft hiertoe het NVAO (Nederlands Vlaams Accreditatie Orgaan) ingehuurd om de daadwerkelijke accreditatie uit te voeren en om haar hieromtrent te adviseren.

De eerste opleiding is 22 februari 2010 begonnen met 12 studenten. Het onderwijs in de meeste cursussen wordt geconcentreerd aangeboden gedurende twee weken, waarna de studenten gedurende een periode van een aantal weken door het uitvoeren van opdrachten en zelfstudie zich voorbereiden op het tentamen. De tweede opleiding vangt aan in oktober 2012. De volgorde van de vakken is enigzins aangepast vanwege de beschikbaarheid van de docenten bij de aanvang in februari 2010.  Bij de eerst volgende keer zal bij de aanvang gestart worden met de 7-vakken  De structuur van de opleiding is derhalve bij de aanvang als volgt:

 

•Semester 1

·         DP801: Basin Dynamics and Orogens (Dr.L. Matenco, VU Amsterdam)

·         DP802: Sedimentary Processes and Products (Prof dr.P.de Boer, Univ. Utrecht))

·         DP803: Production Geology (Drs K. Geel, TNO)

•Semester 2

·         DP901: Seismic and Seismic Interpretation (Drs E. Duin, TNO)

·         DP902: Petroleum Resources (Dr. A. Dijksman, ex-Shell)

·         DP903: Reservoir Management and Production Engineering (Prof dr.P. Zitha, TU Delft)

•Semester 3

·         DP701: Petroleum Geology of Guiana Basin and northern South America (Prof dr. H.Doust, ex-Shell)

·         DP702: Petroleum Systems Modelling (Dr. W. Visser, ex-Shell)

·         DP703 Petroleum economics and management (Ir. C. Bos, TNO)

·         DP704: Structural Geology and Tectonics (Dr. H. de Bresser, Univ. Utrecht)

•Semester 4

·         DP1001: Master Thesis (All)

 

Instroom

 

De opleiding is bedoeld voor studenten met een achtergrond in geosciences. De studenten moeten in het bezit zijn van een BSc diploma in geosciences. De definitieve toelating is gebaseerd op de geldende criteria van de universiteit en faculteit. Lokale studenten zijn een collegegeld verschuldigd van 1500 euro per jaar. Voor internationale studenten bedraagt het collegegeld 5000 euro per jaar.

 

 

Prof. Dr. T. E. Wong - Buitengewoon docent Univerisiteit Utrecht