Adekus | Anton de Kom University of Suriname

Colloquium Doctum


Informatie Colloquium Doctum 2011-2012

Mevr. mr. drs. M. Lieuw Kie Song
Bureau Studentenzaken, 05-May-2011

 

Geen vwo of daaraan gelijkgesteld diploma en voor 1 juli 2011 nog geen 25 jaar en je zou in het nieuwe studiejaar 2011-2012 aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname (Adekus) willen studeren? Kom dan vrijdag 6 mei naar de informatiebijeenkomst in lokaal B-I in gebouw 21 op het universiteitscomplex aan de Leysweg. Aanvang vijf uur ’s middags.

De inschrijving (NB) voor de Colloquium Doctum toetsing is van maandag 9 mei tot en met vrijdag 20 mei 2011. Hiervoor kan je van 9-13 uur op het bureau studentenzaken terecht. Bij de inschrijving meenemen:

 • 1. een uittreksel uit het Bevolkingsregister
 • 2. twee kopieën van alle behaalde diploma’s + cijferlijsten. Verkregen getuigschriften en de originelen daarvan overleggen.
 • 3. drie recente pasfoto’s afmeting 2,4 x 3 cm
 • 4. een nationaliteitsverklaring
 • 5. identiteitsbewijs (I.D.-kaart)
 • 6. een goed schrijvende pen
 • 7. Een stortingsbewijs van Srd 200,- te storten op: de Hakrinbank rekeningno.: 597.0129 of D.S.B. rekeningno.: 42.84.712 RESTITUTIE IS NIET MOGELIJK!

 

De studierichtingen waarvoor je je kan inschrijven:

Maatschappijwetenschappen

 • Rechten,
 • Economie,
 • Sociologie,
 • Agogische Wetenschappen & Onderwijskunde en
 • Public Administration.

 

Technologie

 • Agrarische Productie,
 • Delfstofproductie,
 • Werktuigbouwkunde,
 • Milieuwetenschappen,
 • Infrastructuur en
 • Elektrotechniek.

 

Voor meer informatie kan je bij Bureau Studentenzaken terecht: universiteitscomplex gebouw VI, stuza@uvs.edu of telefoon 465558 toestel 213/ 214/215.

 

 

Mevr. mr. drs. M. Lieuw Kie Song - Hoofd