Adekus | Anton de Kom University of Suriname

Studiegids 2012-2013


De opleiding is breed van opzet en bevat alle elementen die in een basis agrarische opleiding moet zitten.

Studiegids Agrarische Produktie 2012-2013

..
Studierichting Agrarische Produktie, 19-Apr-2013

 

Meer willen weten over de driejarige Bacheloropleiding Agrarische Produktie? Downlaod de studiegids Agrarische Produktie 2012-2013. Hierin vind je alles over de opleiding zelf, de bestaande orientaties, onderwijsvormen, opbouw van de studie en eindtermen per studiefase.

De huidige ontwikkelingen op de internationale agrarische markt zoals bijv.het wegvallen van preferentiële regelingen voor afzet en de steeds strenger wordende eisen die door afnemers gesteld worden dwingen ons tot een marktgerichte produktie. De bijdrage van de agrarische- en bossector aan het nationaal inkomen van ons land is ondanks het enorm bosareaal ,de beschikbaarheid van grote hoeveelheden zoetwater en een groot areaal dat voor agrarische productie benut kan worden nog gering. Er wordt nog veel meer uitgegeven aan de import van agrarische producten dan er verdiend wordt aan de export van deze producten.

Willen wij in deze situatie verandering brengen dan zullen wij niet alleen de totale agro-produktieketen moeten beheersen om te voldoen aan de eisen van de consument, maar we zullen ook moeten voldoen aan de strenge eisen die landen die onze producten kunnen afnemen stellen.

Tijdens je studie zal je de kennis en vaardigheden meekrijgen die je nodig hebt om een belangrijke bijdrage te leveren aan het verder tot ontwiikeling brengen van onze agrarische en/ of bossector. Na afronding van je studie kan je zowel bij de overheid, parastatale-als particuliere bedrijven een baan vinden maar je kan er ook voor kiezen je door het volgen van een vervolgopleiding verder te specialiseren in een bepaald aspect van de agrarische- of bosgerelateerde productie.

De studierichting Agrarische Produktie biedt een driejarige wetenschappelijke opleiding die zodanig is opgezet dat je voldoende technische kennis opdoet om agrarisch produktieprocessen te analyseren en te optimaliseren.

 

.. - .