Adekus | Anton de Kom University of Suriname

Studiegids AP 2014-2015


Inspelen op de behoefte aan gezond voedsel met behoud van een goed milieu voor mens, dier en plant.

Studiegids Agrariche Productie 2014-2015


, 21-Oct-2014

 

De Bacheloropleiding Agrariche Productie is een dagopleiding en duurt drie jaar. Het eerste jaar omvat een orientatie op de verschillende richtingen landbouw, bosbouw, veeteelt en aquacultuur-visserij.

De opleiding is opgebouwd uit een Bachelor-I fase (het eerste jaar) en een Bachelor-II fase (het tweede en derde jaar). Tijdens de studie wordt er kennis verworven over planten, land-en waterdieren en de verwerking van agrarische producten. Hiernaast worden er vaardigheden ontwikkeld waarmee de mogelijkheden van plantaardige en dierlijke produktie beter benut kunnen worden.De afstudeeroriëntaties die aangeboden worden zijn:

  • Landbouw
  • Bosbouw
  • Veeteelt
  • Aquacultuur en visserij
  • Agroprocessing

Het eerstejaarsprogramma voor de oriëntatie agroprocessing verschilt enigszins van het programma van de overige oriëntaties. Studenten die interesse hebben in het programma agroprocessing dienen om die reden al bij de start van het eerste semester hun keuze voor die oriëntatie te maken.

In jaar twee vindt de verdieping in het vakgebied waarvoor de student gekozen heeft plaats. En in het derde jaar van de opleiding, bestaat de mogelijkheid voor verdere specialisatie in een deel van het vakgebied middels het volgen van keuzevakken.

In het laatste semester kan er afgestudeerd worden na het uitvoeren van wetenschappelijk of toegepast onderzoek.

De missie van de studierichting Agrarische Produktie bestaat uit de overdracht van kennis over de agrarische sector door kennisvergaring, kennisontwikkeling en innovaties om de productiegerichte duurzame ontwikkelingen in de agrarische sector te bevorderen. Hiermee kan worden ingespeeld op de behoefte aan gezond voedsel met behoud van een goed milieu voor mens, dier en plant.

De studiegids (pdf document) kan je vanaf hier downloaden.

 

-