Adekus | Anton de Kom University of Suriname

Studie Agrarische Productie

Begeleiden agrarische productieprocessen

.
Studierichting Agrarische Productie, 005-Aug-2011

 

De studierichting Agrarische Produktie biedt een wetenschappelijke opleiding die zodanig is opgezet dat je voldoende technische kennis opdoet om agrarisch produktieprocessen te begeleiden. Hiernaast doe je ook de nodige management en communicatieve vaardigheden op waardoor je in staat wordt geacht op een leidinggevend niveau te functioneren. Aan het eind van je studie doe je een stukje wetenschappelijk of toegepast onderzoek.

De huidige ontwikkelingen op de internationale agrarische markt zoals b.v. het wegvallen van preferentiële regelingen voor afzet, dwingen ons tot een marktgerichte produktie. Dit houdt in dat wij niet alleen de totale agro-produktieketen moeten beheersen om te voldoen aan de eisen van de consument, maar we zullen ook moeten voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen die internationaal gelden. Als afgestudeerde kan je diverse kanten op. Je kunt ervoor kiezen verantwoordelijk te zijn voor het produktieproces, of dat nu de produktieafdeling is van een groot agrarisch bedrijf of van een, eventueel zelf opgezet, klein tot middelgroot bedrijf. Jij zal de spil zijn waar de produktie omheen zal draaien en jij zal degene zijn die moet zorgen dat er een ‘matching’ is tussen de vraag van de consument/afnemer en het produkt dat jouw bedrijf zal afleveren.

 Een andere optie is dat je een beleidsfunctie gaat bekleden bij de overheid. Je kunt er voorts voor kiezen een bijdrage te leveren aan de uitvoering van toegepast wetenschappelijk onderzoek.

Het Bachelors diploma Agrarische productie biedt je uiteraard ook de mogelijkheid om een vervolg opleiding te volgen in- of buiten Suriname.

De studiegids Agrarische Productie biedt algemene informatie over de 3-jarige Bacheloropleiding.

De folder Agrarische Productie geeft aan waarom het goed voor Suriname zou zijn om voor deze studie te kiezen.

 

. - .