Adekus | Anton de Kom University of Suriname

Alumnibeleid

Belangrijk dat er een actieve alumnivereniging komt.

-
IKIM, 19-May-2010

 

Alumnus van de Anton de Kom Universiteit van Suriname? Zorg dan dat je je registreert: startpagina > inloggen > registreer. Zo blijf je op de hoogte van de stappen naar een alumnivereniging. En neem ook deel aan het alumnionderzoek zodat we beter op je behoeften kunnen aansluiten. Meld je daarvoor aan middels het Alumniformulier. De AdeKUS vindt het belangrijk dat er een actieve alumnivereniging komt.

Het Instituut voor Kwaliteits-en Informatiemanagement, IKIM van de Anton de Kom Universiteit van Suriname, AdeKUS heeft in het collegejaar 2009-2010 een aanvang gemaakt met haar alumnibeleid. Het is de bedoeling dat de afgestudeerden van AdeKUS, oftewel alumni zich via onze website kunnen registreren om zodoende onder andere deel te kunnen nemen aan het alumnionderzoek en lid te worden van de binnenkort op te zetten alumnivereniging. 

Alumni kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan zowel de kwaliteitswaarborging als de verbetering van de opleidingen. Onder andere kunnen zij aangeven of het nagestreefde niveau van een opleiding daadwerkelijk is gerealiseerd en voldoet aan de eisen van de functie waarvoor zij worden opgeleid. Tevens vormen afgestudeerden van de universiteit de natuurlijke lijnen waarlangs voeling met de maatschappij in stand blijft. Op deze manier kan de Universiteit op de hoogte blijven van maatschappelijke trends en ontwikkelingen die moeten leiden tot kwaliteitsverbetering in onderwijs en onderzoek. Indicaties daarvoor kunnen onder andere worden ontleend aan een alumnionderzoek.

Je kunt op deze manier jezelf als alumnus van de Anton de Kom Universiteit van Suriname registreren. Wij kunnen dan, ook na je afstuderen, met jou in contact blijven en informeren over de lezingen, workshops en andere activiteiten die door AdeKUS georganiseerd zullen worden.

De gegevens worden vertrouwelijk en zorgvuldig bewaard en niet zonder toestemming ter beschikking gesteld aan derden.

- - -